top of page

Målsättning

4 övergripande mål är:

 • att flickan ska ha en trygg, utvecklande och kärleksfull tillvaro under tiden på Regnbågsgården.
 • att ge varje flicka kunskaper att förstå sig själv, sin historia och sin aktuella situation.
 • att med stöd och vägledning få flickorna att förstå att allt är möjligt.
 • att genom bildpedagogiskt arbete hjälpa flickorna utveckla kreativa förmågor samt bredda deras känslospektra.

Mer specifika mål är att flickorna:

 • skall sköta sin skolgång eller praktik.
 • skall lära sig att själva sköta ett hushåll och de rutiner ett vardagsliv kräver.
 • skall avhålla sig från droger och kriminalitet.
 • skall lära sig att samarbeta, lyssna, samtala, ge beröm och hjälpa varandra.
 • skall respektera andra människors lika värde, olikheter och skilda förutsättningar.
 • skall anamma grundläggande kunskaper om fysisk hälsa.
 • skall stärka sina sociala relationer.
 • skall delta aktivt i sin egen problemlösning.
 • skall anamma kunskaper om fysisk och psykisk ohälsa.
 • skall bygga goda sociala relationer.
bottom of page