top of page

Välkommen till Yrjas Regnbågsgård!

(Vi på bilden är ägarna av Yrjas Regnbågsgård. Ramona Yrjas till vänster, Marielle Yrjas i mitten och Agneta Yrjas Sellgren till höger) 

Vi har huvudkontakten med flickorna, socialhandläggare samt vårdnadshavare. 


Yrjas Regnbågsgård är ett familjeägt HVB-hem för flickor mellan 15-20 år, 6 platser.

Vi har varit verksamma sedan år 2011 och har därför gedigen erfarenhet och kompetens. 


Besök oss på Facebook: yrjas regnbågsgård

På vår facebooksida får ni bland annat ta del av de aktiviteter vi gör och ta del av några av de flickor som förgyller dagarna på Yrjas Regnbågsgård.


Regnbågsgården är en 1800 -tals villa och har rum för 6 flickor. Vi finns vackert beläget i den gemytliga byn Nyland, Kramfors kommun. Här finns det ett rikt utbud av diverse aktiviteter såsom skridskohall, skidspår, idrottshall, fotbollsplan, badhus, ridskolor, fiskesjöar.


Målgrupp

  • Flickor med beteendestörningar med psykosocial karaktär såsom självdestruktivt beteende i form av självskadebeteende, suicid-tankar, depressioner och hemförhållanden.
  • Tar emot flickor med hedersrelaterad problematik.
  • Initialt skede av missbruk.

Vi jobbar med nätverksarbete genom att bygga broar mellan flickorna och dess föräldrar, lärare, läkare och andra aktörer för att skapa en trygg omgivning för flickan.


SoL, LvU och akutplaceringar.

bottom of page