top of page

Aktuellt

2021


En av vår personal färdigställde utbildning som certifierad MRT konsult.

En av vår per personal läser till REPULSE utövare. 


2022

Utbildning inom HLR- hjärt och lungräddning. 

Grundkurs samt fördjupning inom HBTQ via RFSL. Hälsa, bemötande och diskriminering. 

Personal har genomfört webbutbildningen  "Rätt att veta!" som utges av MUCF i samverkan med UMO och syftar till att ge stöd för att samtala med unga som är nya i Sverige om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. 

Personal har genomfört "myndigheten för delaktighet" webbutbildningen "Hållbart barnrättsarbete -så kan vi inkludera fler." 

Personal har genomfört webbutbildningen "Introduktion och fördjupningsutbildning om SIP för barn" genom "Uppdrag psykisk hälsa". 

Personal har genomfört Socialstyrelsens webbutbildning "Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB". 

Personal har genomfört Socialstyrelsens webbutbildning "Att synliggöra normer i socialtjänsten- med ett hbtq perspektiv". 


bottom of page